Vår verksamhet

Grunden för vår verksamhet vilar på förskolans läroplan (lpfö 18) och I Ur och Skurs pedagogik där målet är att förmedla kunskap till barnen genom lek, upplevelsebaserat lärande och genom våra olika uttrycksmedel i och med hjälp av naturen.  I naturen upplever vi lugn och harmoni som behövs i en alltmer stressad vardag. Genom att vistas i naturen får barnen uppleva spänning, strapatser och äventyr vilket stärker barnens självkänsla och gruppgemenskapen.  

Värdegrundarbete genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi har nära till skogen med platser som vi ofta återkommer till såsom ” Soliga backen”, Blåbärsberget, Bäverstället  och Stenringen. Att återkomma till samma platser är det lätt att följa naturen och djurens utveckling under året. Vi går till skogen minst två gånger i veckan där vi har I Ur och Skurs friluftsskolor, vi utforskar, leker och följer barnens intressen.

Vi avslutar varje verksamhets år med ett Mullespel vilket är ett gemensamt skådespel där alla på förskolan deltar. Mullespelet är baserat på Gösta Frohms sagor om Mulle och hans vänner.

På förskolan har vi 35 barn. Barnen är indelade i tre grupper, Knopp, Knytt och Skogsmulle. I knoppgruppen går de yngsta barnen. Det år barnen sedan fyller 3 år övergår de sedan till skogsknyttegruppen.

Resultat Lidingö stad brukarundersökning

Resultat 2017 – I Ur och Skur Mulleborg.
Resultat 2018 – I Ur och Skur Mulleborg
Resultat 2019 – I Ur och Skur Mulleborg
Resultat 2020 – I Ur och Skur Mulleborg