Historik

Idén om en friluftsinriktad förskola, baserad på Friluftsfrämjandets barnverksamhet, föddes av Siw Linde och Susanne Drougge på hösten 1983. Med stöd av Lidingö lokalavdelning av Friluftsfrämjandet presenterades idén för första gången för allmänheten i september 1984. Den 11 april 1985 antogs Barnstugeföreningens I Ur och Skur stadgar och den 23 september samma år startade verksamheten på Vendevägen 3, Lidingö, såsom föräldrakooperativ. Förskolan antog senare namnet I Ur och Skur Mulleborg, för att kunna skilja den från de andra I Ur och Skur-föreningar, som därefter startats. I augusti 1990 flyttade Mulleborg till ett eget nybyggt hus på Raketstigen 13. Den 11 april 1987 beslöt Friluftsfrämjandets styrelse att ställa sig bakom förskoleidén. I december 1989 bildades I Ur och Skur-Främjandet som en samarbetsorganisation, med syfte att stödja, utveckla och sprida I Ur och Skur-verksamheten. Organisationen utarbetade riktlinjer för I Ur och Skur. Den förskola, som uppfyller normerna, erhåller rätten att benämnas I Ur och Skur med eget godkänt tillnamn, samt rätten att använda den varumärkesskyddade logotypen. Samma år bildades Stiftelsen I Ur och Skur genom donationer. Stiftelsens medel används för att på olika sätt stödja startandet av nya I Ur och Skur-föreningar och utveckling av I Ur och Skurs verksamhetsidé. Sedan 1995 ingår I Ur och Skur som en del av Friluftsfrämjandet. Den 23 spetember 2015 firade vi 30 årsjubileum med stora festligheter. Det kom många gäster,  gamla som nya familjer men även skogsmulle och hans vänner. I Ur och Skur Mulleborg har fått många efterföljare, för närvarande finns ca 200 föreningar, som drivs enligt I Ur och Skurs verksamhetsidé i form av förskola, fritidshem, skola och dagbarnvårdargrupper. Idén har även spridit sig utomlands till Norge, Finland, Japan, Lettland, Ryssland och England, länder, som står i tät kontakt med Mulleborg.