I Ur och Skurs friluftsverksamhet

Skogsknopp för de minsta

I skogsknoppverksamheten får de allra yngsta barnen uppleva naturen på nära håll.I naturen kan vi inspirera Skogsknoppen till lek- en pinne blir en hund och kottar går att rulla.  Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig. Tillsammans med föräldrar, andra vuxna och ledare, får Skogsknopparna uppleva och upptäcka naturen för första gången. Vistelse i naturen ger även små barn hälsa och välbefinnande. 

Skogsknytte för barn 3-4 år 

I skogsknytteverksamheten får de minsta barnen uppleva naturen på nära håll. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig. Tillsammans med föräldrar, andra vuxna och ledare, får Skogsknyttarna lära känna det som lever. Barnen blir vän med stubbar, kottar, myror och maskar.  

Skogsmulle för barn 5-6 år

Skogsmulle är barnens vän och fantasifigur i skogen. Mulle kommer till barnen för att leka, sjunga och berätta om naturen. Skogsmulle är spännande för barn i lek- och sagoåldern och sätter deras fantasi i rörelse. Genom lekar upptäcker barnen naturen och får lära sig om skogens vanligaste växter och djur. I skogsbacken nära hemmet får de uppleva naturens små och stora under. Skogsmulleverksamheten tillfredställer barnens nyfikenhet och upptäckarglädje samt utvecklar ett ansvar för de som lever. Skogsmulle är symbolen för hänsyn i naturen.