I Ur och Skurs friluftsverksamhet

Skogsknopp för de minsta

Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större blir deras intresse för naturen resten av livet. I naturen kan vi inspirera Skogsknoppen till lek- en pinne blir en hund och kottar går att rulla. I skogsknoppverksamheten får de allra yngsta barnen uppleva naturen på nära håll. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig. Tillsammans med föräldrar, andra vuxna och ledare, får Skogsknopparna uppleva och upptäcka naturen för första gången. Vistelse i naturen ger även små barn hälsa och välbefinnande. 

Skogsknytte för barn 3-4 år 

I skogsknytteverksamheten får de minsta barnen uppleva naturen på nära håll. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig. Tillsammans med föräldrar, andra vuxna och ledare, får Skogsknyttarna lära känna det som lever. Barnen blir vän med stubbar, kottar, myror och maskar. Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större blir deras intresse för naturen resten av livet. Vistelse i naturen ger även små barn hälsa och välbefinnande. 

Skogsmulle för barn 5-6 år

Skogsmulle är barnens vän och fantasifigur i skogen. Mulle kommer till barnen för att leka, sjunga och berätta om naturen. Skogsmulle är spännande för barn i lek- och sagoåldern och sätter deras fantasi i rörelse. Genom lekar upptäcker barnen naturen och får lära sig om skogens vanligaste växter och djur. I skogsbacken nära hemmet får de uppleva naturens små och stora under. Skogsmulleverksamheten tillfredställer barnens nyfikenhet och upptäckarglädje samt utvecklar ett ansvar för de som lever. Skogsmulle är symbolen för hänsyn i naturen.