Interna sidor

Här hittar du aktuell information om arbetsgrupper, städ- och vikarieschema, adresslista, arbetsgrupper och protokoll från styrelse-och årsmöten. 

Är du ny på Mulleborg? Extra välkommen!

2017-03-13:

Sidorna ”Vikarieschema” och ”Protokoll” är uppdaterade med ny information.

 

Städning

 

Vikarieschema

 

Kalender

 

Arbetsgrupper

 

Ny på mulleborg

 

Protokoll

 

Klagomålshantering

 

Viktiga datum