Personalen

Mulle

Camilla Hillert, förskollärare

Maria Mårtensson, förskollärare

Andreas Roger

 

Knytt

Kristine Hansson, Förskollärare

Natalia Isaksson

Knopp

Kajsa Källström, förskollärare, förskolechef

Maria Rosswall, barnskötare

 

 

Kokerska
Eva Rozenbeek