Personalen

Mulleavdelningen

Kajsa Källström, legitimerad förskollärare, förskolechef
Camilla Hillert, legitimerad förskollärare
Karin Boestad, outbildad

 

Knytteavdelningen

Kristine Hansson, legitimerad förskollärare
Ebba Ekstedt, outbildad

 

Knoppavdelningen

Maria Rosswall, barnskötare
Andreas Roger, outbildad

 

Kock
Eva Rozenbeek