Personalen

Mulleavdelningen

Camilla Hillert, legitimerad förskollärare, biträdande rektor
Therese Hård af Segerstad, barnskötare
Erik McDonald, outbildad

Knytteavdelningen

Kajsa Källström, legitimerad förskollärare, rektor
Kristine Hansson, fritidspedagog

Knoppavdelningen

Maria Rosswall, barnskötare
Isa Utterström, outbildad

Kock
Eva Rozenbeek