Personalen

Mulleavdelningen

Camilla Hillert, legitimerad förskollärare

Maria Mårtensson, legitimerad förskollärare

Andreas Roger, outbildad

 

Knytteavdelningen

Kristine Hansson, legitimerad förskollärare

Natalia Isaksson, outbildad

 

Knoppavdelningen

Kajsa Källström, legitimerad förskollärare, förskolechef

Maria Rosswall, barnskötare

 

 

Kock
Eva Rozenbeek