Personalen

Mulleavdelningen

Camilla Hillert, biträdande rektor, legitimerad förskolelärare
Therese Hård af Segerstad, barnskötare
Erik McDonald, outbildad

Knytteavdelningen

Kajsa Källström, rektor, legitimerad förskolelärare
Kristine Nilsson, legitimerad förskolelärare

Knoppavdelningen

Maria Rosswall, barnskötare
Isa Utterström, outbildad

Kock
Eva Rozenbeek