Klagomålshantering

Vid Mulleborg vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den/de det berör. Om ni efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, vill vi att ni kontaktar rektor på förskolan, vilket också går bra att göra direkt om ni av någon anledning ej personligen vill kontakta den eller dem som klagomålet/synpunkten berör.

Steg 1

Vid Mulleborg vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den/de det berör. Om ni efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, vill vi att ni kontaktar rektor på förskolan, vilket också går bra att göra direkt om ni av någon anledning ej personligen vill kontakta den eller dem som klagomålet/synpunkten berör.


Steg 2

Rektor tar emot ditt klagomål och kontaktar berörd person eller arbetslag för att få deras syn på sakfrågan. Rektor ansvarar för att uppföljning/återkoppling sker inom 14 dagar.

Steg 3

Är Du/ Ni inte nöjda efter steg 1 och steg 2 kontaktas styrelsen för förskolan som i sin tur kontaktar rektor för att upprätta en gemensam handlingsplan.