Telefon:  08-767 64 40 Adress: Raketstigen 13 181 57 Lidingö
 
För köfrågor kontakta:
Köansvarig: Helen Carlens
E-post: koansvarig@mulleborg.se
 
Övriga frågor kontakta Rektor Kajsa Källström  Telefon: 08-767 64 40 E-post: kajsa@mulleborg.se
Öppettider:
Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov. Mer information finns på www.lidingo.se/barnochutbildning