Telefon: 
08-767 64 40

 

 

Adress:
Raketstigen 13
181 57 Lidingö

 
För köfrågor kontakta:
Köansvarig: Rebecka Höjner
E-post: koansvarig@mulleborg.se
 
Övriga frågor kontakta
Rektor Kajsa Källström 
Telefon: 08-767 64 40
E-post: kajsa@mulleborg.se

 

 

 

Öppettider:

Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov.
Mer information finns på www.lidingo.se/barnochutbildning