Välkommen till förskolan I Ur och Skur Mulleborg, 

 världens första I Ur och Skur-förskola

Mulleborg startades på Lidingö 1985 och drivs som ett föräldrakooperativ. Förskolan är belägen intill Långängens naturreservat, flera skogsområden, två intilliggande sjöar där vi på sommaren paddlar kanot och åker skridskor och skidor på vintern.

Vi har en stor kuperad naturtomt med kåta, snickarbod, vindskydd, kompost, höns och äppelträd. Våra ändamålsenliga lokaler är stora och trivsamma med bland annat en nygjord ateljé.  Vi har också en kokerska som lagar ekologisk mat. Ibland ute över öppen eld.

Vi är en förskola med 35 barn och 7 pedagoger. Barnen är indelade i 3 avdelningar, Knopp, Knytt och Mulle. Knopp för de yngsta, Knytt för de lite äldre och Mulle för de äldsta.

 

 

 

VECKANS MATSEDEL

 

 

 

SAGT OM MULLEBORG